>
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

BẢNG ĐIỂM

HOTLINE 0985 86 86 51

BẢNG ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRẢ CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NVSP CHO GIÁO VIÊN TCCN

STT

ĐIỂM THI KHÓA

CHI TIẾT

GHI CHÚ

1

TCCN K16

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2

TCCN K17

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

3

TCCN K18

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

4

TCCN K19

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

5

TCCN K20

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

6

TCCN K01 (Thứ 7, CN)

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

7

TCCN K02 (Thứ 7, CN)

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

BẢNG ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

STT

ĐIỂM THI KHÓA

CHI TIẾT

GHI CHÚ

1

ĐH – CĐ K12

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2

ĐH – CĐ K13

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

3

ĐH – CĐ K14

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

4

ĐH – CĐ K15

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Dự kiến thi ngày 22-23/08/2015

5

ĐH – CĐ K16

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10