>
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

CAC CHUONG TRINH NGAN HAN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

HOTLINE: 0985 8686 51

 

TT
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
GHI CHÚ
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1
Văn thư lưu trữ
(xem nội dung đào tạo)
 
 
2.200.000
 
 
 
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
2
Thư ký văn phòng
 
 
1.800.000
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
3
Thông tin thư viện
 
 
1.500.000
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
4
Thiết bị Trường học
 
2.500.000
Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
5
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
Tại Hà Nội:
 
Tại Đà Nẵng:
 
Tại HCM:
 
HP HNvà ĐN:
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6
Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
 
 
3.000.000
3.500.000
4.500.000
T2-4-6
Thứ 7 _CN
 
 
7
Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng
 
1.500.000
2 ngày
AN TOÀN LAO ĐỘNG
8
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
 
800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
9
Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động
 
4.500.000
Thứ 7 và CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
10
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 
800.000
3 ngày
11
Quản lý Dự án
 
1.400.000
5 ngày
10 tối
12
Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
 
1.300.000
1.600.000
1.300.000
Thứ7
&CN
Tối 2-4-6
13
-Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
 
-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
 
1.500.000
1.500.000
14 tối
10 tối
14
Giám sát thi công xây dựng
 
1.700.000
Ngày
15
Quản lý, vận hành nhà chung cư
K1: 27/7/2015
2.500.000
Thứ 7_ CN
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
16
Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học
4/11/2017
2.500.000
2,5 tháng
17
Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp
Hiện đang có lớp học T7, CN
2.000.000
2 tháng
18
Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm non
T7, CN 
2.200.000
3 tháng
ISO-5S
19
Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
 
 
 
20
Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
 
 
 
21
Khóa học 5S
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
22
Nghiệp vụ Nấu ăn
Hiện đang có lớp
4.000.000
3 tháng
23
Nghiệp vụ  Buồng
Hiện đang có lớp 
2.500.000
2 tháng
24
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn
Nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng
Hiện đang có lớp
2.500.000
2 tháng
25
Nghiệp vụ Bàn- Bar
Hiện đang có lớp
2.500.000
2 tháng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
26
Kế toán trưởng Doanh nghiệp
Hiện đang có lớp
1.500.000
2 tháng
27
Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp
Hiện đang có lớp
1.800.000
2 tháng
28
Thực hành báo cáo thuế
Hiện đang có lớp
1.200.000
2 tháng