>
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình kế toán

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN

HOTLINE 0979 8686 20

STT

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

1

Kế toán tổng hợp thực hành

1.000.000

2 tháng

2

Kế toán thực hành cho người đã học kế toán

2.600.000

2.5 tháng

3

Kế toán thuế và lập báo cáo thuế

1.200.000

1.5 tháng

4

Kế toán thực hành sổ sách và lập báo cáo tài chính

1.500.000

1 tháng

5

Kế toán viên hành chính sự nghiệp

1.800.000

1.5 tháng

6

Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

2.500.000

1.5 tháng

7

Kế toán trưởng doanh nghiệp

1.500.000

3 tháng

8

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

1.800.000

3 tháng

9

Kế toán ngân hàng

1.100.000

1.5 tháng

10

Thanh toán quốc tế

2.500.000

1.5 tháng

11

Tiếng anh xuất nhập khẩu

2.900.000

1 tháng

12

Giao dịch viên ngân hàng

1.500.000

1 tháng

13

Tín dụng ngân hàng

1.200.000

1 tháng

14

Quản trị kinh doanh

2.500.000

2 tháng

15

Quản trị doanh nghiệp

1.600.000

1 tháng

16

Nghiệp vụ khai hải quan

3.000.000

2 tháng

17

Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

3.500.000

1 tháng

18

Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính

1.800.000

6 buổi

19

Kiểm soát viên nội bộ

2.800.000

4 ngày