>
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

lịch học các lớp

HOTLINE 0979 8686 20

HỌC VIÊN VUI LÒNG KICH CHUỘT VÀO TỪNG KHÓA ĐỂ XEM LỊCH HỌC CHI TIẾT

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP NVSP HỆ TCCN

STT

LỊCH HỌC KHÓA

NGÀY KHAI GIẢNG

NỘI DUNG HỌC PHẦN

1

TCCN K01 (Thứ 7, CN)

Ngày 04/07/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2

TCCN K20

Ngày 22/06/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3

 TCCN K02 (Thứ 7, CN)

Ngày 12/9/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

4

TCCN K03 (Thứ 7, CN)

Ngày  31/10/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

STT

LỊCH HỌC KHÓA

NGÀY KHAI GIẢNG

NỘI DUNG HỌC PHẦN

1

ĐH – CĐ K15

Ngày 20/06/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2

ĐH – CĐ K16

Ngày 11/07/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3

ĐH – CĐ K17

Ngày 08/08/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7